Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

Bullet in the Head


This time the bullet cold rocked ya
A yellow ribbon instead of a swastika
Nothin' proper about ya propaganda
Fools follow rules when the set commands ya
They said it was blue
When ya blood was red
That's how ya got a bullet blasted through your head.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου